خدمات مراقبت بارداری و مامایی

  • ویزیت ماما
  • همراهی و مراقبت از زنان باردار در مراکز بیمارستانی و اتاق زایمان ( مامای همراه )
  • مراقبت از نوزادان و مادران پس از زایمان ( خدمات مراقبت پس از بارداری )
  • درمان زردی نوزادی و فتوتراپی

شهرهای تحت پوشش

  • قم - قم
  • تهران - تهران
  • تهران - شميرانات

مراکز پوشش دهنده

  • موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب - استان قم
  • موسسه خدمات بالینی در منزل الهیه - استان تهران
ثبت سفارش خدمات