لطفا جهت استفاده از خدمات سایت، در ابتدا عضو شوید. عضویت در این سایت رایگان می باشد.

شما می توانید حسب نیاز خود به فهرست خدمات سایت مراجعه کرده و با انتخاب موضوع در ابتدا دستور پزشک و سایر مدارک خواسته شده را ضمیمه کرده و در پایان با تائید آدرس پروفایل خود منتظر پاسخ و یا تحویل خدمات خود از سوی مراجع استانی مورد تائید باشید.

درهر خدمت شهرهای تحت پوشش و تعرفه خدمتی هر استان و نیز مراکز ذیصلاح با قید مجوز قانونی درج شده است.

تذکر:

به منظور ایجاد یک ارتباط امن، لطفا توجه فرمائید هیچگونه ارتباط مالی از طریق اینترنت به هرشکل ممکن انجام نمی شود. بدیهی است خدمات مورد نیاز شما صرفاً از طریق رابطین استانی و به صورت تحویل درب منزل صورت خواهد پذیرفت. درضمن تسویه مالی و پرداخت در محل آدرس درخواستی توسط نمایندگان استانی و وفق تعرفه رسمی و اعلامی سایت با قید فاکتور رسمی الزامی است.