افتتاح آزمایشی سامانه اینترنتی مدیریت خدمات درمان ( IR SALAMAT )

تاریخ انتشار: 1394/2/24

سامانه اینترنتی IR SALAMAT  از تاریخ 01/03/1394 بصورت آزمایشی خدمات خود را در دو بخش خدمات درمانی و مشاوره آنلاین ارائه می نماید. قائم مقام مدیر و رئیس شورای معاونین امدادطب ضمن اعلام این خبر، این سامانه را یک طرح موفق در حوزه نظام بهداشت و درمان  ارزیابی کرد و افزود: این سامانه باهدف ایجاد بسترهای خدماتی مناسب، زمینه را برای تحقق عدالت درمان فراهم خواهد کرد. چرا که همه اقشار اعم از ضعیف یا غنی می توانند از این خدمات به صورت سراسری و عمومی استفاده نمایند. وی نمود بارز چنین هدفی را ایجاد سامانه ارتباط تصویری و صوتی رایگان با مشاوران پزشکی، روانشناسی، مامایی و تغذیه دانست.