حضور امدادطب در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران سلامت Iran Health

تاریخ انتشار: 1394/2/24

در راستای اجرای طرح جدید سلامت و درمان و به منظور ارائه توانمندیهای فنی خود، موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب در هیجدهمین دوره نمایشگاهی ایران سلامت حضور خواهد داشت. این نمایشگاه طی دوره 26  لغایت 29 اردیبهشت 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. هدف از حضور این مرکز ارائه توانمندیهای فنی در حوزه سامانه جدید خدماتی مبتنی بر ERP و ایجاد شبکه سراسری خدمات است. محل برپایی غرفه در سالن 21 نمایشگاه می باشد.