خدمات مراقبت از بیماران و سالمندان در منزل

متقاضیان می توانند با درج درخواست خود، تقاضای مراقب از مراکز طرف قرارداد نمایند. مراکز فوق مطابق با درخواست و نیاز شما، افراد ذیصلاح را معرفی کرده و کلیه مراحل استعلام عدم سابقه پیشینه و اعتیاد را انجام می دهند و در قالب عقد قرارداد میان متقاضی و مراقب مجوز فعالیت فرد را صادر می کنند.

هزینه جذب، استعلام و معرفی مراقب به شرح ذیل می باشد:

تهران و شمیرانات: 2.000.000 ريال 

قم: 1.000.000 ريال 

شهرهای تحت پوشش

  • قم - قم
  • تهران - تهران
  • تهران - شميرانات

مراکز پوشش دهنده

  • موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب - استان قم
  • موسسه خدمات بالینی در منزل الهیه - استان تهران
ثبت سفارش خدمات