افتتاح فاز تهیه دارو در سراسر کشور

تاریخ انتشار: 1396/5/24

فاز اجرایی تهیه دارو به صورت سراسری راه اندازی شد.  از این رو متقاضیان می توانند با مراجعه به خدمات سایت، ضمن اطلاع از شرایط تعرفه ای و قانونی خدمت، اقدام به ثبت درخواست و الصاق تصویر نسخه دارویی نمایند. داروهای مورد نیاز ظرف 24 لغایت 72 ساعت از طریق رابطین استانی به دست متقاضی خواهد رسید. از جمله مزایای استفاده از این خدمت امکان بهره گیری از خدمات بیمه ای بیماران می باشد.