طرح تامین سلامت

تصویب ایجاد شرایط تسهیلات هزینه ای خدمات امدادطب برای افراد بالای 60 سال

تاریخ انتشار: 1394/4/8

قائم مقام و رئیس شورای معاونین:
با توجه به مشکلات رایج بیماران در دو بخش هزینه ای و بیمه، این مرکز با پوشش خدمات در منزل و همسطح با تعرفه های بیمارستانی برای 30 هزار نفر از بیماران و سالمندان بالای 60 سال در شهر قم موافقت کرد.
ثبت نام: 37841000 - 025

بخشنامه طرح تامین سلامت

جدول تعرفه امدادطب سال 1394